Ötüken nerededir?

(1/1)

HunTürk:
Kandaşlarım, ana yurdumuz ve kutlu ormanımızın bulunduğu Ötüken'in şimdiki yeri hakkında kesin bilgisi veya araştırması olan var mı? Bir süredir araştırıyorum ama kesin bir sonuca varamadım. Altta başka bir siteden aldığım bir alıntıyı veriyorum.
Alıntı


Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapınhttp://www.turkcebilgi.com/%C3%B6t%C3%BCken/ansiklopedi#ansiklopedi


Ötüken eski Türklerin (Moğol, Göktürk vb.) geleneksel inancı Tengricilikte Toprak Ana'ya verilen isimlerden biridir. Moğollarda Etugen, Itügen ya da Odigan gibi şekillerine de rastlanır. Ötüken-Kültü, Tengri-Kültü ile birlikte özellikle Göktürk Kağanlığı sırasında büyük önem kazanmıştır.

"Ötüken" adı verilen, ormanlarla kaplı bir dağ, eski Türk'ler için çok kutsal sayılır. Bilge Kağan, Orhun Yazıtları'nda Ötüken Dağı'nın 'Türk memleketinin yüreği' olarak önemini dile getirmiştir. Hatta yazıtlarda, Çinli'lerin oyunlarına karşı koyup direnebilmek için "Ötüken Ormanı'nından ayrılmayın." öğüdü verilmiştir. Ancak Ötüken şu an Rusya ve Moğolistan arasında bir yerlerdedir.

Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati't-Türk'te; "اتوكان - Ötüken" "Tataristan çöllerinde bir yer adı. Uygur iline yakındır."1 şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Kaşgarlı, çizdiği haritada, Basmıl bozkırlarının altında, "Feyafi-yi Tatar" (فإيافي تتار) Tatar bozkırlarını İli Nehri'nin sol tarafında (batısında) göstermiştir.

Eski inanca göre ''Toprak Ananın ve Yer Su'ların Keyifi Ağaçların Durumundan belli olur. Eğer Ağaçlar saglıklı ve güçlü yetişiyor ve bol Meyve veriyorlarsa Toprak Ana insanlardan memnun olduguna inanılır. Toprak Ana'ya edilen bir Dua güçlü ve büyük bir Ağaca doğru yöneltilir.[/color]

HunTürk:
Bir alıntı daha:
AlıntıKöprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapınhttp://www.turkopedi.com/tag/otuken-nerede


Ötüken, Türkçe sözcük.

Ötüken, Oğuz Destanı‘nda Tiyenşan Dağları’yla Orhun Havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık, sulak, kutsal bölge. Orgun Irmağı, Ötüken dolaylarından doğmaktadır.

Ötüken, eski Türk dini Tengricilik’te Toprak Ana‘ya verilen addır.

Ötüken‘i ilk olarak Hunlar merkez – başkent olarak kullanmışlardır. Ön Türkler’in Ötüken‘i kullanıp kullanmadıkları konusunda henüz bir bulguya rastlanılamamıştır.

Hunlar‘dan sonra Göktürkler ve devamı niteliğindeki Kutluk Devleti de Ötüken‘i başkent olarak kullanmıştır.

Bilge Kağan, Orhun Anıtları‘nda Ötüken için, ” Türk Yurdu’nun  yüreği.” diye bahsederek Ötüken‘in önemini vurgulamıştır. Düşmanları karşısında başarılı olmaları isteniliyorsa Ötüken Ormanları‘ndan ayrılmamaları, “Ötüken (ormanlı) Dağında oturursan ebedi yurt tutup oturacaksın.” biçiminde salık verilmiştir.

Kaşgarlı Mahmud da eseri Divan-ı  Lügatit Türk‘te Ötüken‘in “Uygur İli’ne yakın, Tataristan Çölleri’nde bir yer.” olduğundan bahsetmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un bu tanımlaması önceki kaynaklarda geçen Ötüken tanımlamasına ters düşmektedir. Bilge Kağan, Kül Tigin Yazıtları Orhun Irmağı yakınlarında bulunduğuna göre Göktürkler‘in başkenti olan Ötüken‘in de o civarlarda, yakın bir yerde olması gerekmektedir. Bu nedenle Kaşgarlı Mahmud’un tanımlaması sağlıklı değildir.

Eski göçebe Türk Kültürü’nde çadır yaşamının tercih edilmesi, Türklerin sürekli hareket halinde yaşamış olması ve Ötüken Bölgesi‘nin pek çok istilaya maruz kalması nedeniyle Ötüken ile ilgili her hangi bir kalıntıya ulaşılamamıştır.

Ötüken, günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Ancak, tam olarak yeri belirlenememiştir. Ötüken’in bulunması amacıyla fazla çalışma da yapılmamıştır. Bir gün Ötüken bulunursa yapılacak kazı çalışmalarıyla Türk Tarihi’nin karanlık kalan bazı konularının aydınlanması da olasıdır.

Navigasyon

[0] Mesajlar